Toepassingsgebied Vlaamse deelstaatoverheid (ESR)

De afbakening van de Vlaamse overheid op basis van de ESR-criteria is gebaseerd op juridische en financiële criteria, afkomstig van Eurostat. Jaarlijks past de Nationale Bank van België (NBB) deze criteria toe op de Belgische administraties en stelt o.a. een lijst van publieke eenheden op die onder controle staan van de Vlaamse Gemeenschap. Welke publieke eenheden in deze lijst worden opgenomen, kan jaar na jaar licht wijzigen.

Dit toepassingsgebied wordt concreet gevormd door die eenheden die in bovenstaande lijst tot de Vlaamse deelstaatoverheid worden gerekend en die ESR-code S.1312 kregen, met uitzondering van de diensten van het Vlaams Parlement, de erkende kredietmaatschappijen en de universitaire- en hogescholen-associaties (wegens niet behorend tot de uitvoerende macht). 

In totaal omvat de Vlaamse deelstaatoverheid ongeveer 40.000 personeelsleden. Bekende entiteiten die niet onder dit toepassingsgebied ressorteren zijn bijvoorbeeld: OPZ Geel, OPZC Rekem, UZ Gent en De Watergroep. De VRT en De Lijn horen wel bij de Vlaamse deelstaatoverheid.

Ter info: heel veel entiteiten in dit toepassingsgebied zijn formeel niet toegewezen aan één van de dertien beleidsdomeinen binnen de Vlaamse overheid. Om echter inzichtelijk te kunnen rapporteren, zijn al deze entiteiten in onderstaand rapport inhoudelijk wel aan een 'beleidsdomein' toegewezen (in de betekenis van een "overkoepelend beleidsveld")(1).

Entiteiten in de Vlaamse deelstaatoverheid (ESR) |  |  tablet webversie voor tablets


(1) Met uitzondering van GO!, waarvoor uitdrukkelijk is gevraagd om deze entiteit buiten het beleidsdomein Onderwijs en Vorming te positioneren.