Enterprise-architectuur is een instrument dat binnen Vlaanderen Radicaal Digitaal ingezet wordt om de Vlaamse overheid te transformeren naar een informatiegedreven overheid. Uitgaande van de principes en speerpunten van Vlaanderen Radicaal Digitaal, wordt een Vlaamse enterprise-architectuur ontwikkeld voor overheden in Vlaanderen.

De Vlaamse enterprise-architectuur wil een vereenvoudigd, integraal beeld bieden van de huidige en de beoogde inrichting van de Vlaamse overheid en de Vlaamse lokale besturen (verder overheden in Vlaanderen genoemd), en dit vanuit veschillende invalshoeken en abstractieniveaus.  Door doelen, producten en diensten, processen, organisatiedelen, informatie, applicaties en infrastructuur in kaart te brengen, evenals hun onderlinge samenhang, creëert de Vlaamse enterprise-architectuur structuur die opnieuw vat geeft op de complexiteit van de werkelijkheid.

Dienstverlening

De Vlaamse enterprise-architectuur wordt ontwikkeld en beheerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen in samenwerking met Het Facilitair Bedrijf. Voor vragen en bemerkingen kan u steeds terecht op radicaaldigitaal@vlaanderen.be