chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voor instanties die overwegen voor de verwerking van persoonsgegevens (verder) beroep te doen op een cloudleverancier, heeft de Vlaamse Toezichtcommissie al verschillende aanbevelingen en adviezen gegeven. Zie thema cloud.

  De basistekst van de VTC is haar "Aanbeveling betreffende het beheer van persoonsgegevens in een datacenter door een niet-Europese firma." van 2016.

  Er werden daarna adviezen gevraagd over specifieke maatregelen voor specifieke cloudplatformen.

  Recent heeft de VTC een adviesvraag beantwoord inzake beveiligingsmaatregelen van het Facilitair Bedrijf voor Microsoft Azure. De conclusie van dit advies is de volgende:

  De VTC is van oordeel dat de encryptiemodule – mits correct geïmplementeerd en beheerd – het risico van het massaal data inhalen van de burger op redelijke wijze beperkt.

  Anderzijds blijven er nog restrisico’s bestaan zoals beschreven.

  Daarom adviseert de VTC om de voorgestelde cloudtoepassingen (tenzij er toch sluitende maatregelen worden geïmplementeerd) niet aan te wenden voor bepaalde categorieën van informatie: strategische geheime informatie (op zich geen bevoegdheid van de VTC) en informatie die een groot risico kan vormen voor de betrokkenen: ‘gevoelige’ informatie, profilerende informatie, informatie over kwetsbare personen,…

  Het is dus positief dat de maatregelen er zijn, maar de VTC heeft zeker ook bedenkingen. Voor de restrisico’s moeten de instanties de inschatting doen, met name een risk assessment per type verwerking.

  De VTC benadrukt dat het geheel van deze adviezen en aanbevelingen moet worden bekeken.