chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) of data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

  DPIA-lijst van de VTC

  De Vlaamse Toezichtcommissie heeft overeenkomstig artikel 35, lid 4, AVG, een lijst opgesteld voor van het soort verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is voor de Vlaamse bestuursinstanties.

  Dit is haar beslissing VTC/O/2020/01 van 14 januari 2020 betreffende de aanname van een DPIA-lijst (zie hiernaast).

  Zij heeft daarbij rekening gehouden met de richtsnoeren van de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 ("Working Party 29" intussen "European Data Protection Board") van 4 oktober 2017 over de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

  Hulpmiddelen

  Tool voor het beoordelen van risico's voor de betrokkenen

  Aan de hand van deze tool kan een verwerkingsverantwoordelijke beoordelen wat het effect is van een verwerking op risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Deze tool helpt bovendien in de verantwoording dat genomen maatregelen volstaan om het risico op nadelige effecten te beperken.

  Deze tool werd in 2017 voor de VTC ontwikkeld door de Thomas More Hogeschool.

  De tool helpt bij het bepalen of een DPIA moet worden uitgevoerd en geeft ook een aanzet voor het opstellen van een GEB/DPIA.

  Tool risicocriteria : dit is een excellbestand dat u kan opvragen bij het secretariaat van de VTC.

  Handleiding van de tool risicocriteria.