chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/50

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/50 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement over de ondersteuning van de professionele kunsten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/49

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/49 van 17 november 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/48

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/48 van 17 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de handhaving bij de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/47

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/47 van 17 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/45

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/45 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/46

  Datum: 
  4 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/46 van 4 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting.

  Antwoord VTC op reacties bij advies A/2020/05

  Datum: 
  20 oktober 2020

  Reactie van de VTC van 20 oktober 2020 in verband met advies en waarschuwing VTC nr. 2020/05.

  De VTC heeft via diverse kanalen kennis genomen van een aantal reacties op haar advies en waarschuwing VTC nr. 2020/05 van 8 september 2020, over informatieveiligheid en GDPRconformiteit bij publieke cloud hosting. Dit is haar antwoord.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/44

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/44 van 6 oktober 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/43

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/43 van 6 oktober 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/42

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/42 van 6 oktober 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en de meerjarenpremieovereenkomsten.

  Startpagina's