chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/007

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/007 van 18 januari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
  Toerisme tot goedkeuring van het certificatiereglement voor certificatie-instellingen asbest.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/006

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/006 van 18 januari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/005

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/005 van 18 januari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot goedkeuring van het inspectieprotocol asbestinventarisatie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/004

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/004 van 18 januari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/003

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/003 van 18 januari 2022 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/002

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/002 van 18 januari 2022 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/001

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/001 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de toegang tot en het gebruik van EAN-codes door de syndicus betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/99

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/99 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en de toekenning van beboetingsbevoegdheid aan de gewestelijke beboetingsentiteit.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/98

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/98 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/97

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/97 van 14 december 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

  Startpagina's