chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/50

  Datum: 
  13 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/50 van 13 juli 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/52

  Datum: 
  6 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/52 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/49

  Datum: 
  6 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/49 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/48

  Datum: 
  24 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/48 van 24 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/47

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/47 van 15 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/46

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/46 van 15 juni 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 50 en 52, en bijlage 2 en 3 bij het ministerieel besluit van 15 mei 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/45

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/45 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/44

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/44 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid en houdende een subsidieregeling ter bevordering van een modal shift in het goederenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/43

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/43 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende het subsidieregister.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/42

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/42 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking.

  Startpagina's