chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Beraadslaging VTC nr. 47/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr. 47/2014 van 10 december 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en door Syntra Vlaanderen aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  Beraadslaging VTC nr. 46/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr. 46/2014 van 10 december 2014 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers en mestbewerkers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Centrum voor Mestverwerking vzw (VCM), Biogas-E vzw en Vlaco vzw in het kader van het uitvoeren van een jaarlijkse enquête.

  Beraadslaging VTC nr. 45/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr. 45/2014 van 10 december 2014 betreffende mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van voorzieningen en van de meerderjarige personen en minderjarige kinderen van zelfstandige onthaalouders, door Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap Zorginspectie in het kader van het uitvoeren van inspectietaken.

  Beraadslaging VTC nr. 44/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014, betreffende machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.

  Beraadslaging VTC nr 49/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012, mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies in het kader van de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen en in het kader van het provinciaal landbouwbeleid.

  Beraadslaging VTC nr 48/2014

  Datum: 
  10 december 2014

  Beraadslaging VTC nr 48/2014 van 10 december 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012, betreffende mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.

  Beraadslaging VTC nr. 43/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014, wijziging van beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014, wijziging van de beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013, betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij de beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.

  Beraadslaging VTC nr. 41/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 41/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van lerenden en van onderwijspersoneel door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Departement Onderwijs en Vorming (O&V) aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor het beantwoorden van beleidsvragen.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 40/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de OCMW-cliënt uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) van het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de OCMW in het kader van het sociaal onderzoek en het traject van activering.

  Startpagina's