chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 43/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 43/2015 van 16 december 2015 wijziging van  beraadslaging nr. VTC 02/2014 van 22 januari 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 42/2015 van 16 december 2015 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.

  Beraadslaging VTC nr. 41/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 41/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan het departement Landbouw en Visserij (departement LV) in het kader van aanvragen voor subsidies in verband met bebossing en herbebossing.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 39/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Antwerpen (Edubron) en omgekeerd voor een onderzoek de naar de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2015

  Datum: 
  16 december 2015

  Beraadslaging VTC nr. 38/2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van kinderen en hun moeders door Kind & Gezin (K&G) aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in het kader van humaan biomonitoringsonderzoek.

  Nota principes voor het opzetten en beheren van een datawarehouse

  Datum: 
  4 november 2015

  Nota VTC met principes voor het opstarten, gebruiken, onderhouden en stopzetten. van een datawarehouse met persoonsgegevens.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 37/2015 van 4 november 2015 wijziging van  Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 36/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van bouwheren – aanvragers van een stedenbouwkundige vergunning door het departement RWO aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) in het kader van de handhaving van het indienen van de startverklaring en de EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB)-aangifte alsook voor het bepalen van de toepasselijke EPBeisen.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 35/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van studenten uit de leeren ervaringsbewijzendatabank (LED) door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de instellingen hoger onderwijs in het kader van het beoordelen van de toelatingsvoorwaarden tot het Hoger Onderwijs.

  Startpagina's