chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 48/2016

  Datum: 
  7 december 2016

  Beraadslaging VTC nr. 48/2016 van 7 december 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) aan de Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO) van het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) in het kader van crisiscommunicatie.

  Beraadslaging VTC nr. 47/2016

  Datum: 
  7 december 2016

  Beraadslaging VTC nr. 47/2016 van 7 december 2016 vervangt  beraadslaging VTC nr. 2/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan NARIC-Vlaanderen, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van het afleveren van attesten voor het studeren of werken in het buitenland en de legalisatie van Vlaamse diploma’s.

  Beraadslaging VTC nr. 46/2016

  Datum: 
  7 december 2016

  Beraadslaging VTC nr. 46/2016 van 7 december 2016 vervangt  beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Beraadslaging VTC nr. 45/2016

  Datum: 
  7 december 2016

  Beraadslaging VTC nr. 45/2016 van 7 december 2016 vervangt  beraadslaging VTC nr. 22/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.

  Beraadslaging VTC nr. 44/2016

  Datum: 
  16 november 2016

  Beraadslaging VTC nr. 44/2016 van 16 november 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers met een biologische mestverwerkingsinstallatie door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw (VCM) in het kader van een onderzoek naar de analyse van de samenstelling van het effluent van biologische mestverwerking in Vlaanderen en voor het opstellen van de brochure ‘Code van goede praktijk: biologische mestverwerking’.

  Beraadslaging VTC nr. 43/2016

  Datum: 
  16 november 2016

  Beraadslaging VTC nr. 43/2016 van 16 november 2016 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012, gewijzigd bij  beraadslaging VTC nr. 48/2014 van 10 december 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2016

  Datum: 
  16 november 2016

  Beraadslaging VTC nr. 42/2016 van 16 november 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van indieners van bouwaanvragen of -meldingen door het departement Ruimte Vlaanderen (departement RV) aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) in het kader van de vaststelling en de herziening van het kadastraal inkomen.

  Beraadslaging VTC nr. 41/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Beraadslaging VTC nr. 41/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot mededeling van persoonsgegevens van alle deelnemers in een ESF project of Youth Employment Initiative (YEI project) door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

  Beraadslaging VTC nr. 39/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Beraadslaging VTC nr. 39/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Beraadslaging VTC nr. 38/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de Onderwijsinspectie in het kader van de controle op de leerplicht en controle op de kwaliteit van het huisonderwijs.

  Startpagina's