chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Beraadslaging VTC nr. 37/2016 van 12 oktober 2016 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AHOVOKS) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED)

  Beraadslaging VTC nr. 36/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Beraadslaging VTC nr. 36/2016 van 12 oktober 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen voor het toepassen van de cumulregels tussen het budget niet rechtsreeks toegankelijke hulp en de tegemoetkoming van de zorgverzekering.

  Aanbeveling VTC/01/2016

  Datum: 
  12 oktober 2016

  Aanbeveling VTC/01/2016 van 12 oktober 2016 betreffende het beheer van persoonsgegevens in een datacenter door een niet-Europese firma

  Beraadslaging VTC nr. 35/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 35/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door de Onderwijsinspectie aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de leerplichtcontrole op de leerlingen huisonderwijs m.b.t. het getuigschrift Basisonderwijs van de Examencommissie.

  Beraadslaging VTC nr. 34/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 34/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB)– Fase 2

  Beraadslaging VTC nr. 33/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 33/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging Mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs in Gent door het Lokaal Overlegplatform (LOP) Gent Basis aan de Universiteit Gent in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de sociale mix in het onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 32/2016 van 14 september 2016 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voor de taken van de erosiecoördinator

  Beraadslaging VTC nr. 30/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 30/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Columbus ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs

  Beraadslaging VTC nr. 29/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en personen die aanspraak maken of kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie).

  Beraadslaging VTC nr. 24/2016

  Datum: 
  14 september 2016

  Beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  Startpagina's