chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 31/2016

  Datum: 
  27 juli 2016

  Beraadslaging VTC nr. 31/2016 van 27 juli 2016 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2016

  Datum: 
  27 juli 2016

  Beraadslaging VTC nr. 28/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van diverse machtigingen die verleend werden aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om in het kader van loopbaanonderbreking persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector mee te delen aan diverse instellingen van de sociale zekerheid, het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS).

  Beraadslaging VTC nr. 27/2016

  Datum: 
  27 juli 2016

  Beraadslaging VTC nr. 27/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het medelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector aan wie een zorgkrediet wordt toegekend door het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Beraadslaging VTC nr. 25/2016

  Datum: 
  27 juli 2016

  Beraadslaging VTC nr. 25/2016 van 27 juli 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) aan Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van toekennen van bijkomende middelen aan de instellingen van het Volwassenenonderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 23/2016

  Datum: 
  22 juni 2016

  Beraadslaging VTC nr. 23/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse ziekenhuizen i.k.v. ISQua-accreditatie waarvoor het verifiëren van de echtheid van diploma’s en getuigschriften van het personeel actief in de ziekenhuizen vereist is.

  Beraadslaging VTC nr. 22/2016

  Datum: 
  22 juni 2016

  Beraadslaging VTC nr. 22/2016 van 22 juni 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.

  Beraadslaging VTC nr. 21/2016

  Datum: 
  22 juni 2016

  Beraadslaging VTC nr. 21/2016 van 22 juni 2016 wijziging van  Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015, gewijzigd bij  Beraadslaging 42/VTC nr. 2015 van 16 december 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.

  Beraadslaging VTC nr. 20/2016

  Datum: 
  25 mei 2016

  Beraadslaging VTC nr. 20/2016 van 25 mei 2016 betreffende de ededeling van persoonsgegevens van personen met een arbeidshandicap en werknemers die doorstromen vanuit de sociale economie door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van het beheer van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

  Beraadslaging VTC nr. 19/2016

  Datum: 
  20 april 2016

  Beraadslaging VTC nr. 19/2016 van 20 april 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het kader van de fytolicentie.

  Beraadslaging VTC nr. 18/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 18/2016 van 30 maart 2016 wijziging van  Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015 betreffende aanvraag tot overdracht van diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.

  Startpagina's