chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 17/2016 van 30 maart 2016 betreffende Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van inschrijvingsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Afdeling School- en Studietoelagen in het kader van de school- en studiefinanciering.

  Beraadslaging VTC nr. 16/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 16/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het lager- en secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Afdeling School- en Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de controle op de toegekende school- en studietoelagen.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 15/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het in kaart brengen en geografisch spreiden van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen van de sector landbouw in het kader van de Emissie-inventaris Lucht.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 14/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB).

  Beraadslaging VTC nr. 13/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 13/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het Bemestingsallocatiemodel om de geproduceerde mest per landbouwbedrijf te kunnen toewijzen aan landbouwpercelen horende bij het landbouwbedrijf.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen verleend werden aan de erkende Huizen van het Nederlands aan drie nieuwe agentschappen, name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent, het gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen en tot bevestiging van de machtigingen op naam van het Huis van het Nederlands Brussel.

  Beraadslaging VTC nr. 11/2016

  Datum: 
  30 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 11/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.

  Advies VTC nr. 01/2016

  Datum: 
  22 maart 2016

  Advies VTC nr. 01/2016 in verband met het insourcen van persoonsgegevens in de Virtual Private Cloud van de Vlaamse overheid – aanvullend advies

  Beraadslaging VTC nr. 10/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 10/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.

  Beraadslaging VTC nr. 09/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 09/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).

  Startpagina's