chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 08/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 08/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die hun ondernemersvaardigheden willen bewijzen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de acht erkende ondernemingsloketten.

  Beraadslaging VTC nr. 07/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 07/2016 van 2 maart 2016 wijziging van  beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.

  Beraadslaging VTC nr. 06/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 06/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit databank “CREON” van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) door de Afdeling basisonderwijs, DKO- en CLB-scholen en leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de controle van de toelatingsvoorwaarden bij de inschrijving in een school voor buitengewoon of geïntegreerd onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 05/2016

  Datum: 
  2 maart 2016

  Beraadslaging VTC nr. 05/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB- Scholen en Leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de uitwisseling van problematische afwezigheden.

  Beraadslaging VTC nr. 04/2016

  Datum: 
  3 februari 2016

  Beraadslaging VTC nr. 04/2016 van 3 februari 2016 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaams Landmaatschappij aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).

  Beraadslaging VTC nr. 03/2016

  Datum: 
  3 februari 2016

  Beraadslaging VTC nr. 03/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED) beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de beoordeling van aanvragen tot vrijstelling.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2016

  Datum: 
  3 februari 2016

  Beraadslaging VTC nr. 02/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan NARIC-Vlaanderen, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van het afleveren van attesten voor het studeren of werken in het buitenland.

  Beraadslaging VTC nr. 01/2016

  Datum: 
  3 februari 2016

  Beraadslaging VTC nr. 01/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van landbouwers door het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan Agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) vzw voor kennisopbouw en analyse voor diverse beleidsscenario’s in het kader van de collectieve tenuitvoerlegging.

  Startpagina's