chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 49/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 49/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 47/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 47/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de stad Zottegem voor informatieverstrekking in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en het te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 46/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 46/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van ad term geboren kinderen in de eerste helft van 2015 door Kind en Gezin (K&G) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond versterkte gewichtstoename bij ad term geboren kinderen in de eerste 6 levensmaanden tot op tweejarige leeftijd.

  Beraadslaging VTC nr. 45/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 45/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 43/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 43/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die zijn ingeschreven in het leerplichtonderwijs van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) voor het gratis ter beschikking stellen van dyslexiesoftware.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2017

  Datum: 
  22 november 2017

  Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdiest (VLABEL), het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het beheer van het burgerloket. ( bijlage wettelijke basis )

  Beraadslaging VTC nr. 41/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 41/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de stad Gent in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassing van de taalkennisvereiste.

  Startpagina's