chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 33/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 33/2018 van 20 juni 2018 die  beraadslaging VTC nr. 01/2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), afdeling Volwassenenonderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 32/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 05/2011 en  beraadslaging VTC nr. 18/2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

  Beraadslaging VTC nr. 31/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 31/2018 van 20 juni 2018 die  beraadslaging VTC nr. 31/2015 vervangt betreffende het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).

  Advies VTC nr. 03/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Advies VTC nr. 03/2018 Advies inzake de stopzetting van het Vlaams Personenregister WVG

  Beraadslaging VTC nr. 30/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 30/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voorAanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 29/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs die in de stad Antwerpen wonen of onderwijs volgend door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de stad Antwerpen in het kader van het project Antwerp Children’s Zone.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 28/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (LV) aan de gemeente Ham in kader van uitvoering van de gemeentebelasting op bedrijfsvestigingen.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 27/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) door de academies voor deeltijds kunstonderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van personeelsomkadering en werkingsmiddelen, controle van inschrijvingen en aanwezigheden en wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie en door AgOdi aan de academies voor deeltijds kunstonderwijs in het kader van dubbele inschrijvingen.

  Beraadslaging VTC nr. 26/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 26/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen van het basis – en secundair onderwijs in het kader van schoolveranderingen.

  Beraadslaging VTC nr. 25/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 25/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van titularissen van voertuigen door het Departement Omgeving (OMG) aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (Brussel Fiscaliteit) in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.

  Startpagina's