chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) ), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B van 28 maart 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 14/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Vlaamse gemeenten in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden heffing op verwaarloosde en ongeschikte of onbewoonbare woningen.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 12/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) voor een gedragsonderzoek in het kader van het klimaatactieplan.

  Beraadslaging VTC nr. 9/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 9/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.

  Beraadslaging VTC nr. 8/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 8/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van architecten die een aanvraag indienen bij het omgevingsloket door het Departement Omgeving aan de Orde van Architecten voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten.

  Beraadslaging VTC nr. 7/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 7/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Omgeving (OMG) aan de stad Antwerpen, de stad Mechelen, de gemeente Willebroek en de stad Gent en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) regelementering.

  Beraadslaging VTC nr. 6/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 6/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) met het oof op het vervullen van haar taken inzake de maatregel startbonus.

  Beraadslaging VTC nr. 13/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 13/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse Overheid en door gemeenten, autonome gemeentebedrijven, de OCMW's, de OCMW-verenigingen (met uitzondering van de ziekenhuizen), de provincie en de autonome provinciebedrijven, aan Audit Vlaanderen in ht kader van haar auditopdrachten.

  Startpagina's