chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 11/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 11/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  Beraadslaging VTC nr. 10/2018

  Datum: 
  28 februari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 10/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van alle kinderen geboren 2015, die minstens 1 maal op consultatie gingen bij Kind en Gezin (K&G), door K&G aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond de Vlaams referentiegroeicurven.

  Beraadslaging VTC nr. 5/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 5/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Service publique de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture, des Resources naturelles et de l'Environnement in het kader van het toezicht op de gewestoverschrijdende mesttransporten.

  Beraadslaging VTC nr. 4/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 4/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributiebeheerder Infrax aan de gemeente Laakdal voor het gebruik van het energieloket voor de uitoefening van 4 taken van de gemeente.

  Beraadslaging VTC nr. 3/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 3/2018 die  beraadslaging nr. 39/2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.

  Beraadslaging VTC nr. 1/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 1/2018 die  beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  Advies VTC nr. 01/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Advies VTC nr. 01/2018 inzake de migratie van de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (hierna "LED") naar een publieke cloud. ( Aanvulling )

  Beraadslaging VTC 48/2018

  Datum: 
  18 januari 2018

  Beraadslaging VTC 48/2018 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

  Beraadslaging VTC 48/2017

  Datum: 
  18 januari 2018

  Beraadslaging VTC 48/2017 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

  Startpagina's