chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/25

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/25 van 3 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de bewijsvoering in het kader van de subsidiëring van de bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie in woonzorgcentra met een bijkomende erkenning.

  Advies VTC nr. 2019/11

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/11 van 3 december 2019
  betreffende online detectie van extremisme door een stad via data scraping op publieke sociale media kanalen.

  Advies VTC nr. 2019/04 en 05

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/04 en 05 van 3 december 2019 betreffende veiligheidsmaatregelen voorgesteld door het agentschap Facilitair Bedrijf (FB) tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens voor Microsoft Azure en Microsoft PowerApps.

  Advies protocol VTC nr. 2019/07

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies protocol nr. 2019/07 van 3 december 2019 betreffende persoonsgegevens van afgestudeerden in de leraren- of educatieve opleidingen door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en de stad Antwerpen voor een onderzoek naar het aantal leerkrachten dat nodig zal zijn in het Antwerps secundair onderwijs (“sectorfoto”).

  Standpunt onderzoeksdossier nr. 2019/02

  Datum: 
  5 november 2019

  Standpunt VTC nr. O/2019/02 van 5 november 2019 betreffende betalen op school via scan handpalm.

  De VTC beschouwt het gebruik van biometrische gegevens als niet proportioneel in deze context.

  Advies protocol nr. 2019/06

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/06 van 1 november 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen van het secundair en van studentenonderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS - afdeling Hoger Onderwijs) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de monitoring van de toelatingsexamens arts en de toelatingsexamens tandarts

  Advies protocol nr. 2019/05

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/05 van 5 november 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die wensen gebruik te maken van het collectief vervoer, van de chauffeurs en van de busbegeleiders door de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd door de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de Vlaamse Vervoermaatschappij, DE LIJN voor het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer en vice versa

  Advies nr. 2019/08

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies VTC nr. 2019/08 van 5 november 2019 betreffende een sjabloon voor een protocol met bijbehorende toelichtingsnota.

  Advies VTC nr. 2019/10

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/10 van 1 oktober 2019 betreffende het maken van foto's in een schoolcontext.

  De regels inzake toestemming zijn verstrengd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VTC wil met dit advies aangeven waar u als school rekening mee moet houden.  

  Advies protocol nr. 2019/04

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies protocol nr. 2019/04 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) het departement Onderwijs en Vorming (DOV) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Startpagina's