chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies protocol VTC nr. 2020/12

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/12 van 17 november 2020 over de mededeling van persoonsgegevens over inschrijvingen van leerlingen en studenten en cursisten die deelnemers zijn in een ESF-project of AMIF- project door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) voor de controle op de toelatingsvoorwaarden van deelnemers aan projecten gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) of het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en om te rapporteren over de effectiviteit van acties binnen het ESF- en het AMIF-programma.

  Advies protocol VTC nr. 2020/11

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/11 van 6 oktober 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) voor de verstrekking van onderwijsgegevens voor statistisch gebruik.

  Advies protocol VTC nr. 2020/10

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/10 van 28 juli 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van 2000 leerkrachten van de 2de en de 3de graad secundair onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) voor een onderzoek naar de houding van Vlaamse leerkrachten omtrent radicaliseringstendensen in het kader van Europees Project ONarVla.

  Advies protocol VTC nr. 2020/09

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/09 van 30 juni 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van ouders en kinderen die ingeschreven zijn in het stedelijk onderwijs van wie er een achterstallige betaling van de schoolfactuur is vastgesteld door de stad Gent, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, diensten Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent aan het OCMW Gent in het kader van de samenwerking rond onbetaalde schoolfacturen.

  Advies protocol VTC nr. 2020/08

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/08 van 28 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die hun premie aan de Vlaamse Zorgkas niet hebben betaald door de Vlaamse Zorgkas aan Welzijnsband Meetjesland vzw voor het project ‘Personen met achterstallige zorgpremies in het meetjesland’.

  Advies protocol VTC nr. 2020/07

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/07 van 28 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het buitengewoon onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en schoolbesturen van het buitengewoon onderwijs in verschillende Vlaamse regio’s aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor het organiseren van het pilootproject “Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs”.

  Advies protocol nr. 2020/06

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/06 van 28 april 2020 over het protocol

  betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde internaten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het Agentschap Opgroeien Regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de private uitbetalingsactoren in het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom 'GeefHistoriekInschrijving', voorzien in de machtiging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals voorzien in de machtiging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, met betrekking tot de inschrijvingsgegevens in internaten.

  Advies protocol nr. 2020/05

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 28 april 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van studenten in academiejaren 2008-2009 t.e.m. 2018-2019 door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Hasselt voor een onderzoek rond studiekeuze en doorstroom in het hoger onderwijs.

  Advies protocol nr. 2020/04

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 24 maart 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeel in het leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs verbonden aan de scholen gelegen in de stad Gent door het departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan de stad Gent in het kader van flankerend onderwijsbeleid en statistisch onderzoek.

  Advies protocol VTC nr. 2020/03

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/03 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van debiteuren van de gemeente tenlaste van wie een dwangbevel zal worden opgemaakt door de gemeente Lievegem, debiteurenadministratie aan het OCMW Lievegem, dienst Burger en Welzijn en omgekeerd voor het eventueel stopzetten van de invorderingsprocedure om oplopende betalingsproblemen te voorkomen.

  Startpagina's