chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/29

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/29 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de code 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/28

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/28 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/26

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/26 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/25

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/25 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/22

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/22 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/21

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/21 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/23

  Datum: 
  16 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/23 van 16 juli 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/24

  Datum: 
  14 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/24 van 14 juli 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de tijdelijk werklozen als categorie behorende tot de doelgroep van VDAB als activeringsregisseur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/20

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/20 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 over de opleidingscheques voor werknemers.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/19

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/19 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.

  Startpagina's