chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/47

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/47 van 17 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/45

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/45 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Advies protocol VTC nr. 2020/12

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/12 van 17 november 2020 over de mededeling van persoonsgegevens over inschrijvingen van leerlingen en studenten en cursisten die deelnemers zijn in een ESF-project of AMIF- project door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) voor de controle op de toelatingsvoorwaarden van deelnemers aan projecten gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) of het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en om te rapporteren over de effectiviteit van acties binnen het ESF- en het AMIF-programma.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/46

  Datum: 
  4 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/46 van 4 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de aangifte en het register voor kunstmest en de bemesting.

  Antwoord VTC op reacties bij advies A/2020/05

  Datum: 
  20 oktober 2020

  Reactie van de VTC van 20 oktober 2020 in verband met advies en waarschuwing VTC nr. 2020/05.

  De VTC heeft via diverse kanalen kennis genomen van een aantal reacties op haar advies en waarschuwing VTC nr. 2020/05 van 8 september 2020, over informatieveiligheid en GDPRconformiteit bij publieke cloud hosting. Dit is haar antwoord.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/44

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/44 van 6 oktober 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leertijd.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/43

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/43 van 6 oktober 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het digitaal loket betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/42

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/42 van 6 oktober 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies en de meerjarenpremieovereenkomsten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/41

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/41 van 6 oktober 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/40

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/40 van 6 oktober 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de regeling van de meldingsplicht en een progressieve schaal van de administratieve geldboetes.

  Startpagina's