chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies VTC nr. 2020/07

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 07/2020 van 6 oktober 2020 met richtlijnen voor Coronamaatregelen in onderwijs. Versie 1.0: temperatuur meten bij aankomst op school.

  Advies protocol VTC nr. 2020/11

  Datum: 
  6 oktober 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/11 van 6 oktober 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (Statbel) voor de verstrekking van onderwijsgegevens voor statistisch gebruik.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/39

  Datum: 
  28 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/39 van 28 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/38

  Datum: 
  14 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/38 van 14 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project “Duaal lesgeven in het secundair onderwijs”.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/37

  Datum: 
  14 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/37 van 14 september 2020 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/36

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/36 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/35

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/35 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/34

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/34 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/33

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/33 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/32

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/32 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse hoofdstedelijke gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.

  Startpagina's