chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/31

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/31 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding tot vaststelling van de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de studenten, schoolverlaters, het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst en het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/30

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/30 van 8 september 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/27

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/27 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

  Advies VTC nr. 2020/08

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/08 van 8 september 2020 over de conceptnota VDAB als data-, loopbaan-, en activeringsregisseur op de Vlaamse arbeidsmarkt en timing en proces van de verdiepingsdecreten.

  Advies VTC nr. 2020/05

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 8 september 2020 over Informatieveiligheid en GDPR-conformiteit bij hosting door Amazon Web Services (AWS-cloud) van 4 Platformen van Onderwijs en Vorming met waarschuwing voor entiteiten Vlaamse overheid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/17

  Datum: 
  6 augustus 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/17 van 6 augustus 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19. 

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/29

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/29 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de code 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/28

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/28 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/26

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/26 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/25

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/25 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme betreffende de rapportering over de toepassing van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement.

  Startpagina's