chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/22

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/22 van 28 juli 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/21

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/21 van 28 juli 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep.

  Advies protocol VTC nr. 2020/10

  Datum: 
  28 juli 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/10 van 28 juli 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van 2000 leerkrachten van de 2de en de 3de graad secundair onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven) voor een onderzoek naar de houding van Vlaamse leerkrachten omtrent radicaliseringstendensen in het kader van Europees Project ONarVla.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/23

  Datum: 
  16 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/23 van 16 juli 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/24

  Datum: 
  14 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/24 van 14 juli 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de tijdelijk werklozen als categorie behorende tot de doelgroep van VDAB als activeringsregisseur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/20

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/20 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 over de opleidingscheques voor werknemers.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/19

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/19 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/18

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/18 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/16

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/16 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/15

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/15 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie.

  Startpagina's