chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/09

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/09 van 24 maart 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/08

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/08 van 24 maart 2020 over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/07

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/07 van 24 maart 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/06

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/06 van 24 maart 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen en -incidenten op binnenwateren

  Advies protocol nr. 2020/04

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 24 maart 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeel in het leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs verbonden aan de scholen gelegen in de stad Gent door het departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan de stad Gent in het kader van flankerend onderwijsbeleid en statistisch onderzoek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/05

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 18 februari 2020 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/04

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/03

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse toezichtcommissie nr. 2020/03 van 18 februari 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX (veranderen van school).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX (veranderen van school).

  Startpagina's