chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/88

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/88 van 12 oktober 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/86

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/86 van 12 oktober 2021 over het ontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/85

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/85 van 12 oktober 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/87

  Datum: 
  7 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/87 van 7 oktober 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de monsterafnameprocedure en de beheersketen van monsters.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/84

  Datum: 
  16 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/84 van 16 september 2021 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/83

  Datum: 
  16 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/83 van 16 september 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/82

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/82 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/81

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/81 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wat betreft de aanpassing van de Code 2021 en de Internationale Standaarden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/80

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/80 van 7 september 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/79

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/79 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet – fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, tot wijziging van de regelgeving over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018.

  Startpagina's