chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/117

  Datum: 
  21 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/117 van 21 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering voor een RSZ-korting voor mensen zonder duurzame werkervaring.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/116

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/116 van 13 december 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot CoBRHA+.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/114

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/114 van 13 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van een multidisciplinaire samenwerking bij deelname aan een casusoverleg op basis van artikel 458ter van het Strafwetboek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/113

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/113 van 13 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over wonen in eigen streek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/112

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/112 van 13 december 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 tot oprichting van het platform Vitalink.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/111

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/111 van 13 december 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordering.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/110

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/110 van 13 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/109

  Datum: 
  30 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/109 van 30 november 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/108

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/108 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/107

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/107 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

  Startpagina's