chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/043

  Datum: 
  17 mei 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/043 van 17 mei 2022 over het ontwerp van Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) en tot wijziging van de bijlage 4.2.5.2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/042

  Datum: 
  17 mei 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/042 van 17 mei 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC).

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/044

  Datum: 
  9 mei 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/044 van 9 mei 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
  de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars en strekkende tot wijziging van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/039

  Datum: 
  9 mei 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/039 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/40

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/040 van 19 april 2022 over het ontwerp van decreet tot regeling van de verwerking van persoonsgegevens in de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, erkenning van gezondheidszorgberoepen en preventieve gezondheidszorg.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/041

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/041 van 19 april 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/038

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/038 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van XXX tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/037

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/037 van 19 april 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/036

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/036 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de Covid-19 - pandemie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/035

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/035 van 19 april 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid.

  Startpagina's