chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/015

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/015 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XXX tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen de deelentiteiten met betrekking tot de gezinsbijslagen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/014

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/014 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering over de werk- en zorgtrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/013

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/013 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/012

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/012 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/011

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/011 van 15 februari 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Omgeving tot vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/010

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/010 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de handelsnormen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/009

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/009 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 17 en 24/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

  Advies VTC nr. 2021/12

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 12/2021 van 15 februari 2022 m.b.t richtlijnen voor verwerking van persoonsgegevens met algemene kantoortoepassingen in de cloud bij lokale besturen (en andere kleinere Vlaamse bestuursinstanties).

  Advies protocol VTC nr. 2022/01

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies Protocol VTC nr. 01/2022 van 15 februari 2022 over de mededeling van persoonsgegevens van Mechelse jongeren tussen 16 en 25 jaar die een risico lopen te verglijden in de criminaliteit door stad en OCMW Mechelen, VDAB, CAW Boom Mechelen Lier, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen aan elkaar en de politiezone Mechelen-Willebroek en parket arrondissement Antwerpen (afdeling Mechelen) voor in het kader van het project SAMEN – pregerechtelijke fase.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/008

  Datum: 
  18 januari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/008 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft het vrijwillig gebruik van het COVID Safe Ticket in voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector en de sportcentra en de verhoging van de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden naar 12 jaar en 3 maanden.

  Startpagina's