chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 18/2018

  Datum: 
  18 april 2018

  Beraadslaging VTC nr. 18/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van ouders en opvoeders van kinderen en leerlingen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 44/2017

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de lerenden en het onderwijspersoneel door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Syntra Vlaanderen aan het departement Onderwijs en Vorming (O&V) in het kader van de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 17/2018 van 28 maart 2018 die beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december en beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.

  Beraadslaging VTC nr. 16/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 16/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (AD Statistiek) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van Europese doeleinden, nationale behoeften en administratieve vereenvoudiging.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/D

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/D van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en aan de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) ), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B van 28 maart 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 14/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Vlaamse gemeenten in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden heffing op verwaarloosde en ongeschikte of onbewoonbare woningen.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2018

  Datum: 
  28 maart 2018

  Beraadslaging VTC nr. 12/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) voor een gedragsonderzoek in het kader van het klimaatactieplan.

  Startpagina's