chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de stad Gent in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassing van de taalkennisvereiste.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 37/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders oor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een nieuwe analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 36/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedeijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokern Basis aan de Katolieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 35/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de werknemers van de voorzieningen ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatieziekenhuizen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) aan de afdeling Gespecialiseerde Zorg en het team Financiering Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) in het kader van het onderzoek naar vernieuwde financieringsmodellen van deze voorzieningen.

  Beraadslaging VTC nr. 34/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 34/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor ONderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 julie 2014 voor het gebruik van de gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden en bij beraadslaging nr. 34/2017 voor het gebruik van de gegevens door VDAB in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.

  Beraadslaging VTC nr. 33/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 33/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het medelen van persoonsgegevens van personen met sportkwalificatie uit de leer-en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan Sport Vlaanderen in het kader van het aanvullen van de VOTAS-databank.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 32/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de medeling van persoonsgegevens van zorgbehoevende personen door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB) aan bandagisten en ouderenvoorzieningen met oog op het testen van toepassingen en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) van persoonsgegevens van personen met een handicap aan het AVSB in het kader van een eenmalige migratie.

  Beraadslaging VTC nr. 31/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 31/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en SYNTRA Vlaanderen aan het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies van de Universiteit Antwerpen voor wetenschappelijk onderzoek naar de evaluatie van de proeftuinen 'schoolbank op de werkplek' in het kader van het concept Duaal Leren.

  Startpagina's