chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 30/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 30/2017 van 13 september 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van vroegtijdig schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), SYNTRA Vlaanderen en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het 'jeugdgarantieplan'.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 29/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers met percelen gelegen in kwetsbare beschermingszones voor drinkwater door het departement Landbouw en Visserij (LV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het beleid tot bescherming van de drinkwaterbronnen en de kwaliteit van het drinkwater.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 28/2017 van 13 september 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die huisonderwijs volgen door de Examencommissie van het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de onderwijsinspectie in het kader van controle op de kwaliteit van het huisonderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2017

  Datum: 
  13 september 2017

  Beraadslaging VTC nr. 27/2017 van 13 september 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevevens van inburgeraars door het Agentschap Integratie en Inburgeraars (AII) aan Departement Werk en Sociale Economie (WSE), afdeling Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van het beheer van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

  Beraadslaging VTC nr. 26/2017

  Datum: 
  19 juli 2017

  Beraadslaging VTC nr. 26/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens uit het Grondeninformatieregister (GIR) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op het internet.

  Beraadslaging VTC nr. 25/2017

  Datum: 
  19 juli 2017

  Beraadslaging VTC nr. 25/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van OCMWcliënten met schoolgaande kinderen van het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het OCMW Gent met het oog op ondersteuning van het aanvragen van school- of studietoelagen.

  Beraadslaging VTC nr. 24/2017

  Datum: 
  19 juli 2017

  Beraadslaging VTC nr. 24/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot verslaggever en van de permanente vorming voor verslaggevers door de erkende opleidings- en vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-verslaggevers en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan verslaggevers en machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de permanente vorming voor energiedeskundigen type A door erkende vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor het opvolgen van de erkenningsvoorwaarden en het verlenen van toegang tot de Energieprestatiedatabank aan energiedeskundigen type A.

  Beraadslaging VTC nr. 23/2017

  Datum: 
  19 juli 2017

  Beraadslaging VTC nr. 23/2017 van 19 juli 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2016

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 40/2016 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

  Beraadslaging VTC nr. 21/2017

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 21/2017 van 21 juni 2017 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader het innen van heffingen op grondwaterwinning en waterverontreiniging.

  Startpagina's