chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 20/2017

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 20/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Toegangspoort (ITP) aan het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) en de Vlaamse zorgkassen met het oog op het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB), cumulatieverbod met bepaalde vormen van ambulante of residentiële opvang.

  Beraadslaging VTC nr. 19/2017

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 19/2017 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) in het kader van de instaptoets lerarenopleiding.

  Beraadslaging VTC nr. 18/2017

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 18/2017 van 21 juni 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de gemeente Dilbeek voor informatieverstrekking in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en hen te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2017

  Datum: 
  21 juni 2017

  Beraadslaging VTC nr. 17/2017 van 21 juni 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voor de registratie van leerlingen en tussen de onderwijsinstellingen onderling via AgODi voor nieuwe inschrijvingen.

  Beraadslaging VTC nr. 16/2017

  Datum: 
  17 mei 2017

  Beraadslaging VTC nr. 16/2017 van 17 mei 2017 met  bijlage wettelijke basis betreffende de mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2017

  Datum: 
  17 mei 2017

  Beraadslaging VTC nr. 15/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (Departement LV) aan de Vlaamse Provincies in het kader van het watenlopenbeheer en integraal waterbeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2017

  Datum: 
  17 mei 2017

  Beraadslaging VTC nr. 14/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van de Woonsurvey 2017.

  Beraadslaging VTC nr. 13/2017

  Datum: 
  17 mei 2017

  Beraadslaging VTC nr. 13/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van gemachtigden en contactpersonen van een onderneming door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan het agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2017

  Datum: 
  17 mei 2017

  Beraadslaging VTC nr. 12/2017 van 17 mei 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling van het intersectoraal jaarverslag.

  Beraadslaging VTC nr. 11/2017

  Datum: 
  22 maart 2017

  Beraadslaging VTC nr. 11/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van een Brusselse onderwijsinsteling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan Perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, in het kader van een eenmalig wetenschappelijk onderzoek naar de capaciteitsbehoefte in het -gewoon en buitengewoon- secundair onderwijs in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

  Startpagina's