chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 10/2017

  Datum: 
  22 maart 2017

  Beraadslaging VTC nr. 10/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die aanwezig zijn bij een incident in een tunnel door het Vlaamse Tunnel- en Controlecentrum van de afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de rampenambtenaar van de stad Antwerpen, de lokale politie Antwerpen en de brandweerzone Antwerpen.

  Beraadslaging VTC nr. 09/2017

  Datum: 
  22 maart 2017

  Beraadslaging VTC nr. 09/2017 van 22 maart 2017 betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) van machtigingen die verleend werden aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse publieke sector inzake loopbaanonderbreking mee te delen aan SIGeDIS vzw om een loopbaanoverzicht bij te houden

  Beraadslaging VTC nr. 08/2017

  Datum: 
  22 maart 2017

  Beraadslaging VTC nr. 08/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van kinderen die zwak scoren op ten minste 3 kansarmoedecriteria door Kind en Gezin aan het OCMW Kortrijk in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond nieuw lokaal sociaal beleid ten aanzien van mensen in of met risico op kansarmoede.

  Beraadslaging VTC nr. 07/2017

  Datum: 
  22 maart 2017

  Beraadslaging VTC nr. 07/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten door de Universiteit Gent aan de stad Gent in het kader van de wettelijke inschrijving van buitenlandse studenten.

  Beraadslaging VTC nr. 06/2017

  Datum: 
  15 februari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het onderzoek naar de invloed van sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

  Beraadslaging VTC nr. 05/2017

  Datum: 
  15 februari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 05/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest.

  Beraadslaging VTC nr. 04/2017

  Datum: 
  15 februari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) doro het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het onderzoek van de pedagogische voorwaarden bij de toekenning van studietoelagen.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2017

  Datum: 
  15 februari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs door het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van de Gelijke Onderwijskansen (GOK)- financiering op individuele leerprestaties.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2017

  Datum: 
  15 februari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van jonge werknemers uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studitoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van de controle op de vermindering van de werkgeversbijdrage.

  Beraadslaging VTC nr. 01/2017

  Datum: 
  18 januari 2017

  Beraadslaging VTC nr. 01/2017 van 18 januari 2017 vervangt  Beraadslaging VTC nr. 08/2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voro Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.

  Startpagina's