chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies protocol nr. 2020/06

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/06 van 28 april 2020 over het protocol

  betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde internaten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het Agentschap Opgroeien Regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de private uitbetalingsactoren in het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom 'GeefHistoriekInschrijving', voorzien in de machtiging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals voorzien in de machtiging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, met betrekking tot de inschrijvingsgegevens in internaten.

  Advies protocol nr. 2020/05

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 28 april 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van studenten in academiejaren 2008-2009 t.e.m. 2018-2019 door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Hasselt voor een onderzoek rond studiekeuze en doorstroom in het hoger onderwijs.

  Advies protocol nr. 2020/04

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 24 maart 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeel in het leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs verbonden aan de scholen gelegen in de stad Gent door het departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan de stad Gent in het kader van flankerend onderwijsbeleid en statistisch onderzoek.

  Advies protocol VTC nr. 2020/03

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/03 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van debiteuren van de gemeente tenlaste van wie een dwangbevel zal worden opgemaakt door de gemeente Lievegem, debiteurenadministratie aan het OCMW Lievegem, dienst Burger en Welzijn en omgekeerd voor het eventueel stopzetten van de invorderingsprocedure om oplopende betalingsproblemen te voorkomen.

  Advies protocol VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen met een beperking in duaal leren door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en omgekeerd voor de toekenning van maatregelen en hulpmiddelen aan leerlingen met een beperking.

  Advies protocol nr. 2019/06

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/06 van 1 november 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen van het secundair en van studentenonderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS - afdeling Hoger Onderwijs) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de monitoring van de toelatingsexamens arts en de toelatingsexamens tandarts

  Advies protocol nr. 2019/05

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/05 van 5 november 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die wensen gebruik te maken van het collectief vervoer, van de chauffeurs en van de busbegeleiders door de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd door de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de Vlaamse Vervoermaatschappij, DE LIJN voor het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer en vice versa

  Advies protocol nr. 2019/04

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies protocol nr. 2019/04 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) het departement Onderwijs en Vorming (DOV) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Advies protocol nr. 2019/03

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies protocol nr. 2019/03 van 3 juli 2019 betreffende de  gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en de vzw Eureka voor de verdeling van dyslexiesoftware aan de gerechtigde leerlingen

  Advies protocol nr. 2019/02

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/02 van 3 juni 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van het onderwijspersoneel door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de productie, de verdeling en het beheer van de lerarenkaart

  Startpagina's