chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies protocol nr. 2019/06

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/06 van 1 november 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen van het secundair en van studentenonderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS - afdeling Hoger Onderwijs) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de monitoring van de toelatingsexamens arts en de toelatingsexamens tandarts

  Advies protocol nr. 2019/05

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/05 van 5 november 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die wensen gebruik te maken van het collectief vervoer, van de chauffeurs en van de busbegeleiders door de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd door de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de Vlaamse Vervoermaatschappij, DE LIJN voor het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer en vice versa

  Advies protocol nr. 2019/04

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies protocol nr. 2019/04 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) het departement Onderwijs en Vorming (DOV) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Advies protocol nr. 2019/03

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies protocol nr. 2019/03 van 3 juli 2019 betreffende de  gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en de vzw Eureka voor de verdeling van dyslexiesoftware aan de gerechtigde leerlingen

  Advies protocol nr. 2019/02

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/02 van 3 juni 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van het onderwijspersoneel door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de productie, de verdeling en het beheer van de lerarenkaart

  Advies protocol nr. 2019/01

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/01 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen in het leerjaar 1A van het secundair onderwijs van Agodi naar de KULeuven voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KUL Research & Development met als doel het stimuleren van talentontwikkeling en voorzien in aangepast onderwijs en begeleiding voor kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden (Talent-project)