chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies protocol VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen met een beperking in duaal leren door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en omgekeerd voor de toekenning van maatregelen en hulpmiddelen aan leerlingen met een beperking.

  Advies protocol nr. 2019/06

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/06 van 1 november 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen van het secundair en van studentenonderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS - afdeling Hoger Onderwijs) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de monitoring van de toelatingsexamens arts en de toelatingsexamens tandarts

  Advies protocol nr. 2019/05

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/05 van 5 november 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die wensen gebruik te maken van het collectief vervoer, van de chauffeurs en van de busbegeleiders door de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd door de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de Vlaamse Vervoermaatschappij, DE LIJN voor het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer en vice versa

  Advies protocol nr. 2019/04

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies protocol nr. 2019/04 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) het departement Onderwijs en Vorming (DOV) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Advies protocol nr. 2019/03

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies protocol nr. 2019/03 van 3 juli 2019 betreffende de  gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en de vzw Eureka voor de verdeling van dyslexiesoftware aan de gerechtigde leerlingen

  Advies protocol nr. 2019/02

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/02 van 3 juni 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van het onderwijspersoneel door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de productie, de verdeling en het beheer van de lerarenkaart

  Advies protocol nr. 2019/01

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/01 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen in het leerjaar 1A van het secundair onderwijs van Agodi naar de KULeuven voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KUL Research & Development met als doel het stimuleren van talentontwikkeling en voorzien in aangepast onderwijs en begeleiding voor kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden (Talent-project)

  Advies protocol VTC nr. 03/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 03/2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeelsleden verbonden aan de instellingen van het lokale- en mesoniveau van het GO! door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het uitoefenen van de decretaal toegewezen diensten van het GO! op het vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid en financieel en materieel beleid.

  Advies protocol VTC nr. 02/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 02/2018 betreffende de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van jongvolwassenen met een handicap door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap JongerenWelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  voor beleidsvoorbereidend onderzoek naar de uitbreiding van reeds bestaande maatregelen van zorgcontinuïteit.

  Advies Protocol VTC nr. 01/2018

  Datum: 
  10 oktober 2018

  Advies Protocol VTC nr. 01/2018 van 10 oktober 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde leerlingen in het deeltijdsberoepssecundair onderwijs door het departement Onderwijs & Vorming, het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi), de Vlaamse Dienst oor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) aan het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KULeuven HIVA naar een impactevaluatie Europees Sociaal Fonds interventie "Onderwijs-arbeidsmarkt".

  Startpagina's