chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/023

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/023 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft netbeheer, energie-efficiëntie en milieuvriendelijke energieproductie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/022

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/022 van 6 maart 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 betreffende de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en wijziging van het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/021

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/021 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/020

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/020 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende de bevordering van de integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur en tot oprichting van een Dienst integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/019

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/019 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en van het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet – confessionele morele dienstverlening en crematoria.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/018

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/018 van 6 maart 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het voorontwerp van decreet leersteun.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/017

  Datum: 
  6 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/017 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie strekkende tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/024

  Datum: 
  21 februari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/024 van 21 februari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/016

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/016 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de digitalisering.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/015

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/015 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.

  Startpagina's