chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/25

  Datum: 
  19 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/25 van 19 maart 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/21

  Datum: 
  9 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/21 van 9 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/17

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/17 van 2 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/16

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/16 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/15

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/15 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/12

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/12 van 2 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/11

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/11 van 2 maart 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/14

  Datum: 
  23 februari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/14 van 23 februari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/13

  Datum: 
  17 februari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/13 van 17 februari 2021 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van  gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/10

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/10 van 26 januari 2021 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (hierna: AVMD2018).

  Startpagina's