chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/25

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/25 van 3 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de bewijsvoering in het kader van de subsidiëring van de bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie in woonzorgcentra met een bijkomende erkenning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/24

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/24 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/23

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/23 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/22

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/22 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/21

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/21 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/19

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/19 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake het algemeen waterverkoopreglement

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/18

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/18 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de kwaliteit van dienstverleners beleidsdomein WSE

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/17

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/17 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake personenvervoer (taxidiensten)

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/16

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/16 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van wettelijke en decretale inspectiebepalingen op grond van artikel 23, AVG

  Startpagina's