chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/37

  Datum: 
  14 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/37 van 14 september 2020 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/36

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/36 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/35

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/35 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/34

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/34 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse decreten wat betreft versterking van de lokale democratie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/33

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/33 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/32

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/32 van 8 september 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Vlaamse gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brusselse hoofdstedelijke gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/31

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/31 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding tot vaststelling van de procedure voor de verificatie van de winstgevende activiteit en de uitbetaling van sociale uitkeringen voor de studenten, schoolverlaters, het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst en het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/30

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/30 van 8 september 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/27

  Datum: 
  8 september 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/27 van 8 september 2020 over het ontwerp van besluit van de de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot wijziging van bijlage I en bijlage II van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de melding van de ingebruikname van een stalsysteem, de voorwaarden voor luchtzuiveringssystemen en de aanvraagprocedure voor opname in de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/17

  Datum: 
  6 augustus 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/17 van 6 augustus 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19. 

  Startpagina's