chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/94

  Datum: 
  16 november 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/94 van 16 november 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement houdende diverse bepalingen met betrekking tot de beleidsvelden Vlaamse sociale bescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, algemene ziekenhuizen en gezondheids- en woonzorg.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/93

  Datum: 
  16 november 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/93 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een openbaredienstverplichting voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/92

  Datum: 
  16 november 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/92 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en REG - openbaredienstverplichtingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/90

  Datum: 
  7 november 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/90 van 7 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/91

  Datum: 
  26 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/91 van 26 oktober 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement over het Covid Safe Ticket.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/89

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/89 van 12 oktober 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen uit cao V voor de basiseducatie, cao VI voor het hoger onderwijs en cao XII voor de andere onderwijsniveaus die uitwerking hebben op 1 september 2021 en 1 januari 2022.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/88

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/88 van 12 oktober 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/86

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/86 van 12 oktober 2021 over het ontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van diverse bepalingen in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/85

  Datum: 
  12 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/85 van 12 oktober 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/87

  Datum: 
  7 oktober 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/87 van 7 oktober 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de monsterafnameprocedure en de beheersketen van monsters.

  Startpagina's