chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/81

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/81 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wat betreft de aanpassing van de Code 2021 en de Internationale Standaarden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/80

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/80 van 7 september 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/79

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/79 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet – fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, tot wijziging van de regelgeving over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/77

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/77 van 7 september 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/76

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/76 van 7 september 2021 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 10, 12, 13 en 14 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/75

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/75 van 7 september 2021 over het voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/74

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/74 van 7 september 2021 over het Voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering
  - tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016;
  - tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  - tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/73

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/73 van 7 september 2021 over het voorontwerp van besluit de Vlaamse Regering tot regeling van de bestaande subsidies buitenschoolse opvang en bijhorende voorwaarden gedurende de overgangsperiode en tot wijziging van artikel 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/72

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/72 van 7 september 2021 over het ontwerp van besluit de Vlaamse Regering over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/71

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/71 van 7 september 2021 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

  Startpagina's