chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/70

  Datum: 
  7 september 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/70 van 7 september 2021 over het voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor bepaalde nieuwe medewerkers.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/78

  Datum: 
  28 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/78 van 28 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/69

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/69 van 20 juli 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/68

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/68 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van [xxx] over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/67

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/67 van 20 juli 2021 over het voorontwerp van besluit de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wat betreft de bijzondere sociale leningen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/66

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/66 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de erkenning van woningcontroleurs en de korte termijn voor het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek in de waarschuwingsprocedure.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/65

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/65 van 20 juli 2021 over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van bijkomende steun aan jeugdorganisaties door het coronavirus COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/64

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/64 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/63

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/63 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/62

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/62 van 20 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over maatwerk bij individuele inschakeling.

  Startpagina's