chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verfijn je zoekresultaten

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/24

  Datum: 
  14 juli 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/24 van 14 juli 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de tijdelijk werklozen als categorie behorende tot de doelgroep van VDAB als activeringsregisseur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/20

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/20 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 over de opleidingscheques voor werknemers.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/19

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/19 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/18

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/18 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/16

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/16 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/15

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/15 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/14

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/14 van 28 mei 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement betreffende het onderwijs XXX (artikel 117).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/12

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/12 van 28 mei 2020 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/13

  Datum: 
  18 mei 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/13 van 18 mei 2020 over het voorstel van decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/11

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/11 van 28 april 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009.

  Startpagina's