chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/61

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/61 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/60

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/60 van 20 juli 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/58

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/58 van 20 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding”.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/57

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/57 van 20 juli 2021 over het ontwerp van decreet de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/55 en nr. 20214/56

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/55 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit de Vlaamse Regering over de biologische productie en de etikettering van biologische producten en nr. 2021/56 van 20 juli 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit de Vlaamse minister van landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) over de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/54

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/54 van 20 juli 2021 over het ministerieel besluit van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over de opleidingsvereisten in het kader van de implementatie van BelRAI.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/53

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/53 van 20 juli 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de machtiging bij het Rijksregister voor ECOOM.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/51

  Datum: 
  20 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/51 van 20 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/50

  Datum: 
  13 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/50 van 13 juli 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/52

  Datum: 
  6 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/52 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

  Startpagina's