chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/49

  Datum: 
  6 juli 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/49 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/48

  Datum: 
  24 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/48 van 24 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/47

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/47 van 15 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/46

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/46 van 15 juni 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3, 50 en 52, en bijlage 2 en 3 bij het ministerieel besluit van 15 mei 2019 betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/45

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/45 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/44

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/44 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid en houdende een subsidieregeling ter bevordering van een modal shift in het goederenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/43

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/43 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende het subsidieregister.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/42

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/42 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/41

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/41 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2021 tussen het Waals Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie inzake het toezicht en de naleving van de gewestelijke wetgevingen betreffende tewerkstelling.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/40

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/40 van 15 juni 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen.

  Startpagina's