chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/36

  Datum: 
  15 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/36 van 15 juni 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/39

  Datum: 
  8 juni 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/39 van 8 juni 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/38

  Datum: 
  11 mei 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/38 van 11 mei 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019, wat betreft de registratie van bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/37

  Datum: 
  11 mei 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/33 van 11 mei 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/35

  Datum: 
  11 mei 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/35 van 11 mei 2021 over het Ministerieel besluit van de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken tot bepaling van de voorwaarden voor de e-learning, vermeld in artikel 45, §1/1, derde lid, van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, in het kader van een proefproject.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/34

  Datum: 
  11 mei 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/34 van 11 mei 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 45 en 47 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/33

  Datum: 
  11 mei 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/33 van 11 mei 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/31

  Datum: 
  15 april 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/31 van 15 april 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een heropstartlening voor ondernemingen met liquiditeitsnoden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/32

  Datum: 
  6 april 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/32 van 6 april 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/28

  Datum: 
  6 april 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/28 van 6 april 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport en media naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

  Startpagina's