chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/26

  Datum: 
  6 april 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/28 van 6 april 2021 over het voorontwerp van besluit tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en de rijexamens.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/24

  Datum: 
  6 april 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/24 van 6 april 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/29

  Datum: 
  29 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/29 van 29 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/27

  Datum: 
  29 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/27 van 29 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over radio-omroep.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/23

  Datum: 
  29 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/23 van 29 maart 2021 over het voorontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/22

  Datum: 
  29 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/22 van 29 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/25

  Datum: 
  19 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/25 van 19 maart 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/21

  Datum: 
  9 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/21 van 9 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/20

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/20 van 2 maart 2021 over het amendement op het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/19

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/19 van 2 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2019 betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van artikel 25, 2° en artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie.

  Startpagina's