chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/21

  Datum: 
  9 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/21 van 9 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/20

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/20 van 2 maart 2021 over het amendement op het ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/19

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/19 van 2 maart 2021 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2019 betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van artikel 25, 2° en artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/18

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/18 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/17

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/17 van 2 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/16

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/16 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/15

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/15 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/12

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/12 van 2 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/11

  Datum: 
  2 maart 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/11 van 2 maart 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/14

  Datum: 
  23 februari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/14 van 23 februari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.

  Startpagina's