chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/13

  Datum: 
  17 februari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/13 van 17 februari 2021 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van  gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/10

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/10 van 26 januari 2021 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/1808 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (hierna: AVMD2018).

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/09

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/09 van 26 januari 2021 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/07

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/07 van 26 januari 2021 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/06

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/06 van 26 januari 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende het onderwijs XXXI.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/05

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/05 van 26 januari 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/04

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/04 van 26 januari 2021 over een ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de scheepvaart. 

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/03

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/03 van 26 januari 2021 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/02

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/02 van 26 januari 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/01

  Datum: 
  26 januari 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/01 van 26 januari 2021 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het Energiebesluit van 19 november 2010.

  Startpagina's