chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/106

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/106 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun voor uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie in de landbouwsector.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/105

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/105 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid en de VLAREME van 28 oktober 2016.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/104

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/104 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het nieuwe Jeugddecreet.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/103

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/103 van 12 september 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over herkeuringen van voertuigen door erkende keurders bij erkende herstellers in het kader van een proefproject.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/102

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/102 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de Vlaamse sociale bescherming en de overnamereglementering, wat betreft de initiatieven van beschut wonen, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en de rolstoeladviesteams en gespecialiseerde rolstoeladviesteams.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/101

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/101 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/100

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/100 van 12 september 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/099

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/099 van 12 september 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over kotlabel.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/098

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/098 van 12 september 2023 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 juni 2023 over wonen in eigen streek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/097

  Datum: 
  12 september 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/097 van 12 september 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en verschillende andere decreten, wat betreft de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

  Startpagina's