chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies VTC nr.07/2019

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies VTC nr. 07/2019 aan VVSG en OVSG inzake de procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/19

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/19 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake het algemeen waterverkoopreglement

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/18

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/18 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de kwaliteit van dienstverleners beleidsdomein WSE

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/17

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/17 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake personenvervoer (taxidiensten)

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/16

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/16 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van wettelijke en decretale inspectiebepalingen op grond van artikel 23, AVG

  Advies protocol nr. 2019/03

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies protocol nr. 2019/03 van 3 juli 2019 betreffende de  gegevensuitwisseling tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Departement Onderwijs en de vzw Eureka voor de verdeling van dyslexiesoftware aan de gerechtigde leerlingen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/15

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/15 van 3 juni 2019 over het ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/14

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/14 van 3 juni 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende rijscholen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/13

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/13 van 3 juni 2019 over het voorontwerp van decreet houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

  Startpagina's