chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/069

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/069 van 6 september 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de onderwijsinternaten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/067

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/067 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/079

  Datum: 
  8 augustus 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/079 van 8 augustus 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur over de verwerking van persoonsgegevens door publiq vzw in het kader van de uitvoering van een Vlaamse Vrijetijdspas.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/073

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/073 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft bijkomende flexibiliteit in de personeelsinzet in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/068

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/068 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 en het decreet van 17 december 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/066

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/066 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen inzake landbouw en omgeving.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/065

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/065 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de toevoeging van de NEET-jongeren als doelgroep van de activeringsregisseur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/064

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/064 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering en tot uitbreiding van de opdrachten van de huisartsenkringen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/063

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/063 van 19 juli 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de minister bevoegd voor omgeving Inzake de melding door installateurs van de plaatsing van stookolieketels of stookolieketellichamen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/062

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/062 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen.

  Startpagina's