chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/032

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/032 van 19 april 2022 over het voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest van […] inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/031

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/031 van 19 april 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie en het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijke vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/030

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/030 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wat betreft vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/025 bis

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/025 bis van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten vzw voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities.

  Advies protocol VTC nr. 2022/04

  Datum: 
  19 april 2022

  Advies Protocol VTC nr. 04/2022 van 19 april 2022 overover de mededeling van persoonsgegevens van kinderen die residentieel verblijven in een multifunctioneel centrum door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Opgroeien Regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (Vutg) en de vier private uitbetalingsactoren voor de uitbetaling van de selectieve participatietoeslag (schooltoeslag).

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/029

  Datum: 
  6 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/029 van 6 april 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/028

  Datum: 
  6 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/028 van 6 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van XXX tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/027

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/027 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/026

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/026 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het indemniteitsdecreet van 21 januari 2022.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/024

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/024 van 15 maart 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Botswana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en met het protocol, ondertekend te Pretoria op 30 november 2017.

  Startpagina's